ETS

Egzaminy ETS Global: TOEFL / TOEIC / TFI / WiDaF

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

TOEFL® iBT to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na studiach i w anglojęzycznym środowisku.
 • Paszport do studiów na całym świecie.
 • Atrakcyjny cenowo egzamin, który otwiera największe perspektywy kariery akademickiej spośród wszystkich innych certyfikatów.
 • Łatwość podejścia do egzaminu – rocznie odbywa się 30-40 sesji TOEFL®, czyli TOEFL® jest dostępny 3 do 4 razy w miesiącu.
 • Krótki czas oczekiwania na wyniki – na wyniki TOEFL® czeka się ok. 10 dni roboczych od daty egzaminu. 

Egzamin TOEFL trwa ok. 4 godziny i zdaje się go jednego dnia. Po części Reading i Listening następuje 10 minut przerwy.

Kurs TOEFL w London Academy pomoże rozwinąć Twoje zdolności językowe, jednocześnie skutecznie przygotowując Cię do egzaminu:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli (głównie native speakerów);
 • wszystkie materiały szkoleniowe w cenie kursu;
 • doskonalenie czterech kompetencji językowych: pisania, czytania, mówienia i słuchania;
 • ćwiczenie technik egzaminacyjnych (m.in. umiejętne planowanie wypowiedzi pisemnych, ukończenie wypowiedzi ustnych i pisemnych w wymaganym czasie).
 • zajęcia indywidualne lub w małych grupach (maksymalnie 6-osobowych)

 

TOEIC – Światowy standard oceny kompetencji językowych

Przez ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie.

Profesjonalne-CV-Suwałki i Białystok

Uznawalność TOEIC® w Polsce i na świecie:

Firmy i korporacje

Około 2000 firm w Europie oraz inne wielkie grupy międzynarodowe stosują egzamin TOEIC® przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Instytucje Akademickie

Na wielu uczelniach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat TOEIC® to podstawa zaliczenia lektoratu z języka angielskiego. Uczelnie, które honorują certyfikaty  TOEIC® w Polsce to między innymi:

 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański Studium Języków Obcych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Egzamin doktorski z języka obcego

Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów  z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytuł profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

Służba Cywilna

Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 

Zarejestruj się na bezpłatne spotkanie informacyjne oraz test poziomujący:

infolinia: 609 330 085  //  email: londonacademy@londonacademy.pl