Nauka w London Academy zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego:

 • grupy maksymalnie 6-osobowe,
 • wszystkie dodatkowe materiały szkoleniowe (w tym arkusze egzaminacyjne) GRATIS
 • program kursu ułożony przez egzaminatorów OKE
 • dodatkowy moduł: konwersacje i przygotowanie do nauki w liceum

Najważniejsze informacje o egzaminie z języka obcego na koniec VIII klasy:

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwa 90 minut i sprawdza następujące sprawności:

• rozumienie ze słuchu (czas trwania: ok. 20–25 minut);

• znajomość funkcji językowych;

• rozumienie tekstów pisanych;

• znajomość środków językowych;

• wypowiedź pisemna (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu).

Łączna liczba zadań: od 13 do 17

Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

Informator_egzamin ósmoklasisty_angielski

Szkoła Językowa London Academy w Białymstoku prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także szkolenia dla firm.

 • ul. Białówny 9/1 15-437 Białystok
 • londonacademy@wp.pl
 • Godziny pracy sekretariatu:
  spotkania umawiane mailowo
 • Nr konta:
  05 1540 1216 2074 4456 5136 0001
  (Bank Ochrony Środowiska)

Facebook