Podlaska Olimpiada Języka Angielskiego jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch etapów  – szkolnego i wojewódzkiego. Organizatorami konkursu są VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz London Academy Centrum Nauczania Języków Obcych.

ETAP FINAŁOWY 30.05.2019

miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

godzina: 10:00 (zaleca się przybycie ok. 15 min przed rozpoczęciem konkursu)

Celem Olimpiady jest propagowanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży, motywowanie do nauki i rozwijania umiejętności językowych oraz integracja uczniów i nauczycieli języka angielskiego woj. podlaskiego.

Nagroda główna: bon edukacyjny o wartości 3 000 PLN

Wymagania konkursowe 2019:

 • Gramatyka: strona czynna i bierna (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, be going to) / czasowniki modalne (must, should, may, might, can, could) / przyimki / zaimki / przedimki
 • Słownictwo: świat przyrody / podróżowanie i turystyka

Zalecana literatura:

"Schengen: A tiny village that changed European travel" http://www.bbc.com/travel/story/20181202-schengen-a-tiny-village-that-changed-european-travel

"Environment" https://europa.eu/european-union/topics/environment_en

Repetytorium Ósmoklasisty (Wydawnictwa Oxford)

Repetytorium Gimnazjalisty (Wydawnictwo Macmillan)

English Grammar in Use (Wydawnictwo Cambridge)

Etap szkolny konkursu i rejestracja uczestników: do końca marca 2019 (rejestracji uczestników dokonują nauczyciele języka angielskiego - każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 2 uczniów)

Etap wojewódzki: 30 maja 2019

Rodzaje zadań na etapie wojewódzkim: test wyboru (a,b,c,d), tłumaczenie fragmentów zdań, uzupełnianie luk w tekście, parafraza zdań.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: londonacademy@wp.pl

 

W roku szkolnym 2017/2018 12 uczniów uzyskało tytuł Laureata Podlaskiej Olimpiady Języka Angielskiego:

I miejsce - Paweł Bartłomiej Żurakowski (Publiczne Gimnazjum nr 12 w Białymstoku)

II miejsce - Zuzanna Laskowska (Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku)

III miejsce - Izabela Pszczółka (Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku)

Wyróżnienia:

 • Weronika Bajko (Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie)
 • Milena Czyżewska (Publiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku)
 • Aleksandra Grochowska (Publiczne Gimnazjum nr 7 w Białymstoku)
 • Jakub Lul (Publiczne Gimnazjum nr 29 Sportowe w Białymstoku)
 • Dominika Rusel (Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie)
 • Małgorzata Sebestjaniuk (Publiczne Gimnazjum nr 7 w Białymstoku)
 • Oliwia Stelmaszczyk (Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku)
 • Oliwia Wasiluk (Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku)
 • Adam Worobiej (Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku)

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

rok szkolny 2016/2017*

I miejsce - Marcel Pietrowski (Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO w Białymstoku)

II miejsce - Julia Kotowicz (Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku)

III miejsce - Magdalena Radziszewska (Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie)

Wyróżnienia:

 • Gabriela Przybyłowska (Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku)
 • Maja Adamiak (Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO w Białymstoku)
 • Tomasz Sewastynowicz (Gimnazjum w Gibach im. Ofiar Obławy Augustowskiej)

rok szkolny 2015/2016*

I miejsce - Adrian Matwiejuk (Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku)

II miejsce - Gabriela Perkowska (Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku)

III miejsce - Anna Mosiej (Zespół Szkół STO  w Białymstoku)

rok szkolny 2014/2015*

I miejsce - Weronika Keskitalo (Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku, ul. Mieszka I 5)

II miejsce -  ex aequo

 • Patryk Gronostajski (Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, ul. Bernatowicza 4)
 • Adrian Janucik (Publiczne Gimnazjum nr 29 w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1)
 • Adrian Matwiejuk (Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13)
 • Daria Sadowska (Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku, ul Narewska 11)
 • Weronika Sieńko (Gimnazjum w Sztabinie, ul. Augustowska 82)
 • Hubert Wojewoda (Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży, ul. Ks. Anny 18)

II miejsce -  ex aequo

 • Zuzanna Giergiel (Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku, ul Narewska 11)
 • Natalia Hryszko (Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku, ul. Mieszka I 5)
 • Julia Kabać (Publiczne Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29)
 • Artur Kulgawczuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze, ul. Szkolna 2)
 • Florian Nawrocki (Prywatne Gimnazjum w Suwałkach, ul. E.Młynarskiego 2)
 • Jędrzej Szyc-Kaczyński (Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, ul. Bernatowicza 4)
 • Magda Wiśniewska (Gimnazjum w Czyżewie, ul. Polna 5)

*W latach 2014-2017 konkurs był skierowany wyłącznie do uczniów gimnazjów (Podlaska Gimnazjada Języka Angielskiego).

Szkoła Językowa London Academy w Białymstoku prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także szkolenia dla firm.

 • ul. Białówny 9/1 15-437 Białystok
 • +48 609 330 085
 • londonacademy@wp.pl
 • Godziny pracy sekretariatu:
  poniedziałek – piątek 08:00-12:00 oraz 15:00-20:00
 • Nr konta:
  05 1540 1216 2074 4456 5136 0001
  (Bank Ochrony Środowiska)

Facebook