Olimpiada

 Uroczystość wręczenia nagród

18.05.2018

Od roku szkolnego 2017/2018 Podlaska Olimpiada Języka Angielskiego (wcześniej Podlaska Gimnazjada Języka Angielskiego) jest skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch etapów  – szkolnego i wojewódzkiego.  Organizatorami konkursu są VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz London Academy Centrum Nauczania Języków Obcych.

Celem Olimpiady jest propagowanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży, motywowanie do nauki i rozwijania umiejętności językowych oraz integracja uczniów i nauczycieli języka angielskiego woj. podlaskiego.

Sponsorzy:

NAGRODA GŁÓWNA: BON EDUKACYJNY o wartości 3 000 PLN

Zakres wymagań na etap wojewódzki Podlaskiej Olimpiady Języka Angielskiego:

-znajomość środków językowych w zakresie słownictwa:

1. kraje i języki Unii Europejskiej;

2. kultura;

3. sport;

4. świat przyrody;

5. podróżowanie i turystyka

-znajomość środków językowych w zakresie gramatyki:

1. strona czynna i bierna Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect;

2. czasowniki złożone (phrasal verbs);

3. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;

4. wyrażenia przyimkowe;

5. okresy warunkowe (0, 1 i 2)

Wykaz zalecanej literatury i stron internetowych:

-Oxford Living Grammar (Intermediate), Norman Coe, OUP

-Oxford Word Skills (Basic), Ruth Gairns and Stuart Redman, OUP

-Oxford Word Skills (Intermediate), Ruth Gairns and Stuart Redman, OUP

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_en

https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc (Europe: From WW II To Today’s European Union)

Rodzaje zadań konkursowych na etapie wojewódzkim:

– parafraza ze słowem kluczem;

– uzupełnianie zdań odpowiednią formą czasownika;

– tłumaczenie fragmentów zdań;

– uzupełnianie luk w tekście;

– wypowiedź pisemna na jeden z poniższych tematów:

The country I would like to visit.

The process of European integration (1957 – 2017).

The book I would recommend to read.

The film I would recommend to see.

The importance of fair play in sport.

The biggest environmental problem the Earth is facing.

 Stopień trudności zadań konkursowych: B1+ wg skali Rady Europy

 

***

       

Podlaska Gimnazjada Języka Angielskiego 2016/2017

31.05.2017 FINAŁ

I miejsce

Marcel Pietrowski – Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO w Białymstoku

II miejsce

Julia Kotowicz – Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

III miejsce

Magdalena Radziszewska – Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Wyróżnienia

Gabriela Przybyłowska – Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

Maja Adamiak – Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO w Białymstoku

Tomasz Sewastynowicz – Gimnazjum w Gibach im. Ofiar Obławy Augustowskiej

Organizatorzy konkursu

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

London Academy Centrum Nauczania Języków Obcych

Sponsorzy

London Academy 

VIII Liceum Ogólnokształcące 

Cele konkursu

Celem Gimnazjady jest propagowanie znajomości języka angielskiego wśród gimnazjalistów, motywowanie do nauki i rozwijania umiejętności językowych oraz integracja młodzieży i nauczycieli języka angielskiego woj. podlaskiego.

 Nagrody

BON EDUKACYJNY O WARTOŚCI 3000,00 PLN

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu dla dziesięciu najlepszych uczniów w województwie.

 Uczestnicy konkursu

Uczniowie gimnazjów z terenu województwa podlaskiego. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczniów. Do etapu wojewódzkiego konkursu mogą przystąpić maksymalnie 4 osoby z jednej szkoły.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 Forma konkursu:

etap szkolny

Etap szkolny odbywa się w macierzystej szkole uczniów do końca lutego 2017 r. Finalistami Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego zostają uczniowie wytypowani przez szkoły na podstawie osobnego testu i/lub wyników w nauce języka angielskiego (maksymalnie 4 najlepsze osoby ze szkoły).

etap wojewódzki

Etap wojewódzki Gimnazjady ma formę testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. Etap wojewódzki odbędzie się 31.05.2017 r. w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, ul. Piastowska 5.

zagadnienia na etap wojewódzki

gramatyka: Present/Past/Future: Simple/Continuous/Perfect (w stronie czynnej i biernej); czasowniki modalne

słownictwo: świat przyrody, życie rodzinne i towarzyskie, człowiek, podróżowanie i turystyka

Terminarz konkursu.

Do końca lutego 2017 – etap szkolny konkursu (wytypowanie maksymalnie 4 uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w Gimnazjadzie)

Od 01.03.2017 do 10.03.2017 r. – rejestracja uczestników konkursu

Rejestracji uczestników dokonuje szkolny koordynator Gimnazjady poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: londonacademy@wp.pl

31.05.2017 r. – etap wojewódzki Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego 2016/2017

 

***

Zwycięzcy Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego 2015/2016

I miejsce 

Adrian Matwiejuk

Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

II miejsce 

Gabriela Perkowska

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

III miejsce

Anna Mosiej

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego  w Białymstoku

GRATULUJEMY!

logo LAviii lo logo

patronat

Nagroda główna:

BON EDUKACYJNY O WARTOŚCI 3000,00 PLN

 Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz London Academy Centrum Nauczania Języków Obcych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz English Language Institute w Bristolu.

Sponsorzy

oxford                               1

 Cele konkursu

Celem Gimnazjady jest propagowanie znajomości języka angielskiego wśród gimnazjalistów, motywowanie do nauki i rozwijania umiejętności językowych oraz integracja młodzieży i nauczycieli języka angielskiego woj. podlaskiego.

 Uczestnicy konkursu

W Gimnazjadzie mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, niezależnie od wieku i klasy, do której uczęszczają. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

***

Zwycięzcy Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego 2014/2015

*

I miejsce – 870 pkt

Weronika Keskitalo (Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku, ul. Mieszka I 5)

Podlaska Gimnazjada Języka Angielskiego

**

II miejsce – 865 pkt – ex aequo

Patryk Gronostajski (Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, ul. Bernatowicza 4)

Adrian Janucik (Publiczne Gimnazjum nr 29 w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1)

Adrian Matwiejuk (Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13)

Daria Sadowska (Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku, ul Narewska 11)

Weronika Sieńko (Gimnazjum w Sztabinie, ul. Augustowska 82)

Hubert Wojewoda (Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży, ul. Ks. Anny 18)

***

III miejsce – 860 pkt – ex aequo

Zuzanna Giergiel (Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku, ul Narewska 11)

Natalia Hryszko (Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku, ul. Mieszka I 5)

Julia Kabać (Publiczne Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29)

Artur Kulgawczuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze, ul. Szkolna 2)

Florian Nawrocki (Prywatne Gimnazjum w Suwałkach, ul. E.Młynarskiego 2)

Jędrzej Szyc-Kaczyński (Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, ul. Bernatowicza 4)

Magda Wiśniewska (Gimnazjum w Czyżewie, ul. Polna 5)

Gratulujemy!!!

 

 

Lista szkół, których uczniowie wzięli udział w pierwszej edycji Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego (2014/2015):

– Gimnazjum nr 2, Różanystok 7, Dąbrowa Białostocka

– Gimnazjum w Czyżewie, ul. Polna 5

– Gimnazjum w Korycinie, ul. Szkolna 1

– Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. A. Mickiewicza 2

– Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach, ul. Główna 3

– Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 43

– Prywatne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. E. Kisiela 8

– Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

– Publiczne Gimnazjum nr 11 w Białymstoku, ul. Żurawia 12

– Publiczne Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29

– Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, ul. Sokólska 1

– Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13

– Publiczne Gimnazjum nr 29 w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1

– Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku, ul Narewska 11

– Społeczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 13

– Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku, ul. Mieszka I 5

– Społeczne Gimnazjum nr 7 w Białymstoku, ul. Dzielna 19

– Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 2

– Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży, ul. Bernatowicza 4

– Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży, ul. Ks. Anny 18

– Publiczne Gimnazjum w Suchowoli, ul. Augustowska 2

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze, ul. Szkolna 2

– Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7

– Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2

– Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej, Jabłonka Kościelna 50

– Zespół Szkół w Kleosinie, ul. Zambrowska 20

– Zespół Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1

– Zespół Szkół w Zawadach, ul. Kościuszki 2

– Gimnazjum Giby, Giby 75

– Gimnazjum w Sztabinie, ul. Augustowska 82

– Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36

– Prywatne Gimnazjum w Suwałkach, ul. E.Młynarskiego 2

– Społeczne Gimnazjum w Augustowie, ul. Zarzecze 17A

– Zespół Szkół im. Lotników Polskich, Płociczno-Tartak 16

– Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach

– ZSO Gimnazjum nr 4 w Augustowie, ul. Śródmieście 31

 

podlaska gimnazjada jezyka angielskiegopodlaska gimnazjada jezyka angielskiego 1KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA